Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transport pe cale ferata carbune tip lignit intre punctele de expeditie ale furnizorului S.N.L.O. Tg. Jiu-E.M. Berbesti si Antestatie C.F. CET Govora


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
35.970.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.
Anunt de atribuire numarul 73245/05.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 62425
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel.+40 250 733601;+40 250 733602 int.365;366;367, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 250 733603, Adresa internet (URL): http: //www.cet-govora.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Transport pe cale ferata carbune tip lignit intre punctele de expeditie ale furnizorului S.N.L.O. Tg. Jiu-E.M. Berbesti si Antestatie C.F. CET Govora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: Transport pe cale ferata carbune tip lignit intre punctele de expeditie ale furnizorului S.N.L.O. Tg. Jiu-E.M. Berbesti si Antestatie C.F. CET Govora
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transport carbune energetic pe calea ferata, pe relatiile: a)Lot I. Relatia: Berbesti-Antestatie CF CET Govorab)Lot II. Relatia: Alunu - Antestatie CF CET Govora
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
35, 970, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S49-071365din12.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0139 Denumirea: Transport pe cale ferata carbune tip lignit pe relatia Alunu-Antestatie CF CET Govora
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA 'CFR - MARFA'S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU, NR.38, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/2251112, Email: [email protected], Fax: 021/2251113
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18380000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 0146 Denumirea: Transport pe calea ferata carbune tip lignit pe relatia Berbest-Antestatie CF CET Govora
V.1) Data atribuirii contractului 5/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVTRANS INVEST S.A.
Adresa postala: Sos. Nicolae Titulescu nr. 48, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021236, Romania, Tel.0722.45.40.00, Email: [email protected], Fax: 021/222.33.46, Adresa internet (URL): transporturi feroviare
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17720000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Strada Victoriei, Nr.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC autoritate contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel.0250 730601, Fax: 0250 732890
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2009 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer