Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transport personal de zi la sediul S.E. Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
92.400 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Ovanela COM SRL
Anunt de atribuire numarul 139747/29.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131303
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Melania Cruceru, Tel. +40 0351403477, In atentia: Serviciului Achizitii - cod 8.3, Email: [email protected], Fax: +40 0251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Transport personal de zi la sediul S.E. Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: SE Craiova , str.Unirii, nr.147, Localitatea Craiova, Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICIU Transport personal de zi la sdiul SE Craiova conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
92, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 113/EC Denumirea: Serviciul Transport personal de zi la sediul SE Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Ovanela COM SRL
Adresa postala: Str Penes Curcanul nr.2 BL A4 ap.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. 0745204547, Fax: 0351407482
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala: Str. Brestei nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418416, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CEO SA - Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200300, Romania, Tel. +40 0351403300, Email: [email protected], Fax: +40 0351403306
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2012 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer