Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transport salariati de la domiciliu la locul de munca si retur pentru U.M.C. Jilt Nord si U.M.C. Jilt Sud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.776.582 RON

Castigatorul Licitatiei: SC J&R CAR SRL(LIDER ASOCIATIE)
Anunt de atribuire numarul 144429/21.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139317
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: MOCIOI DUMITRU, Tel. +40 253335045, In atentia: DUNGAN COSMIN([email protected]), Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Transport salariati de la domiciliu la locul de munca si retur pentru U.M.C. Jilt Nord si U.M.C. Jilt Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: transport intre localitati din cadrul judetului Gorj, Dolj si Mehedinti si sediile unitatilor miniere din comuna Matasari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchirierea de autovehicule destinate transportului de persoane in vederea transportului salariatilor de la domiciliu la locul de munca si retur(25 de trasee pentru UMC Jilt Nord si 22 de trasee pentru UMC Jilt Sud).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 776, 582.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25198 -II -J
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S120-206233din22.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 512/DM Denumirea: TRANSPORT SALARIATI DE LA DOMICILIU LA LOCUL DE MUNCA SI RETUR PENTRU UMC JILT NORD SI UMC JILT SUD
V.1) Data atribuirii contractului 19.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC J&R CAR SRL(LIDER ASOCIATIE)
Adresa postala: ARAD , STR.TROIEI, NR.2, Localitatea: ARAD, Cod postal: -, Romania, Tel. 0253/222001, Fax: 0374/003008
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1830233.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1776582.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform critetiului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita reofertarea in plic inchis , numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare.Asociatia de prestatori castigatoare este formata din SC J&R CAR SRL (LIDER ASOCIATIE)SI SC RIDOMIS SRL.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie al Sucursalei Divizia Miniera Tg-jiu
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu, nr1-15, jud.Gorj, Localitatea: Targu-jiu, Localitatea: Targu-jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0374171177, Fax: +40 0253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer