Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tratament de combaterea capuselor in parcuri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
133.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DEZINSECT TOTAL SRL
Anunt de atribuire numarul 125454/12.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA PARCURILOR SECTOR 3
Adresa postala: INTRAREA ODOBESTI, NR 5-7, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032158, Romania, Punct(e) de contact: INTRAREA ODOBESTI, NR 5-7, SECTOR 3, Tel. +40 213485880, Email: [email protected], Fax: +40 213486010
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administrare parcuri
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Tratament de combaterea capuselor in parcuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Tratament de combaterea capuselor in parcurile administrate
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de combatere a capuselor in parcuri au ca scop combaterea focarelor de capuse din spatiile verzi, locuri de joaca, alveole banci.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
133, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1319 Denumirea: Tratament de combaterea capuselor in parcuri
V.1) Data atribuirii contractului 04.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DEZINSECT TOTAL SRL
Adresa postala: Al. Diham, nr4, Bl B21, Sc A, Ap 27, ,Localitatea: Buucresti, Cod postal: 022162, Romania, Tel. 0212555345, Email: [email protected], Fax: 0212555345
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 133000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Alegerea procedurii pentru atribuirea contractului deserviciiprin procedura de ?Negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt de participare? s-a facutpotrivit dispozitiilor art. 122, lit (c) din O.U.G. nr.34/2006 si art.57, 58din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Buresti ? Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Bulevardul Uniriinr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213187714, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Parcurilor Sector 3- Biroul juridic
Adresa postala: Intrarea Odobesti, Nr 5-7, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032158, Romania, Tel. +40 213485880, Fax: +4 0318054510
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2012 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer