Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Traverse speciale de lemn pentru poduri CF impregnate, inclusiv servicii de transport


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVTRANS TRAVERSE S.A.
Anunt de atribuire numarul 108423/02.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 94417
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Preda, Tel. 021/3192433, Email:  [email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Traverse speciale de lemn pentru poduri CF impregnate, inclusiv servicii de transport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea traverselor se va face la Sectia L6 Craiova, strada Aleea Depoului, localitatea Craiova, jud. Dolj in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, iar produsele vor fi insotite deaviz de insotire, certificat de calitate/inspectie si declaratie de conformitate vizata AFER. Traversele impregnate se livreaza numai cu proces verbal de receptie tehnica CFR.
Incarcarea, expedierea si transportul vor fi asigurate de catre furnizor pe cheltuiala acestuia.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce fac obiectul achizitiei constau in traverse speciale de lemn pentru poduri CF impregnate; incarcarea, expedierea si transportul vor fi asigurate de catre furnizor pe cheltuiala acestuia.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34947100-8 - Traverse (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
100, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
52/6/823/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 774 Denumirea: Traverse din lemn speciale impregnate pentru poduri CF, inclusiv servicii de transport
V.1) Data atribuirii contractului 11/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVTRANS TRAVERSE S.A.
Adresa postala:  Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 48, Et.1, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011143, Romania, Tel. 021 2236419, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021 2223346
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu nr. 14, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200134, Romania, Tel. 0251/415601, Fax:  0251/415601
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Craiova
Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Tel. 0351403214, Fax:  0351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2010 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer