Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Truse de control vizual, contract de furnizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.980 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TOTAL CONTROL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 7856/27.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 4539
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT - ISCIR
Adresa postala: Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050524, Romania, Punct(e) de contact: Geanina Magdalena Alexe, Tel.(+4021)4119760; 4119761, Email: [email protected], Fax: (+4021) 4119870, Adresa internet (URL): www.iscir.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: Activitati de testari si analize tehnice-autorizare, supraveghere si control
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Truse de control vizual, contract de furnizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ISCIR, str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, Sector 5
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare a unui numar de 34 de truse de control vizual.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33424000-8 - Dispozitive de ajutor optic (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 980RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6134 Denumirea: Contract de vanzare cumparare
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TOTAL CONTROL S.R.L.
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare, nr. 234, bl. 77, sc. C, et. 4, ap. 92, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020163, Romania, Tel.2123151, Email: [email protected], Fax: 2123151, Adresa internet (URL): www.tcontrol.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 142857.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3195180, Email: [email protected], Fax: 3195183, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ISCIR, Biroul Achizitii Publice-contracte
Adresa postala: str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050524, Romania, Tel.4119760, Email: [email protected], Fax: 4119870, Adresa internet (URL): www.iscir.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2007 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer