Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRUSE HIV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.320 RON

Castigatorul Licitatiei: C.Y.B.E.R. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 110878/08.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino"
Adresa postala:  Splaiul Independentei 103, Sector 5 Bucuresti, 050096, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050096, Romania, Punct(e) de contact:  IOAN CRIVAT, Tel. 021/ 3069100sau3069200 int.5280 si 5164, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021/3069164 sau 021/ 3069307, Adresa internet (URL):  www.cantacuzino.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUT NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
TRUSE HIV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: I.N.C.D.M.I. CANTACUZINO
Splaiul Independentei 103, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
TRUSE HIV
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141626-4 - Truse de dozaj (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 320RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1863 Denumirea: TRUSE HIV
V.1) Data atribuirii contractului 2/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
C.Y.B.E.R. S.R.L.
Adresa postala:  STR. SMARANDA BRAESCU NR. 20D, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014203, Romania, Tel. 0372766844, Email:  [email protected];[email protected];[email protected]bermed.ro;[email protected]; [email protected], Fax:  0212322204
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17688.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia 6 Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala:  Bl Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021-4083600, Email:  [email protected], Fax:  021-313.28.15, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic propriu
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.103 sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050096, Romania, Tel. 021-3069320, Email:  [email protected], Fax:  021-3069320
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2011 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer