Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Uleiuri, lubrifianti si agenti lubrifianti??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.680 RON

Castigatorul Licitatiei: RETCO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144696/10.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139907
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Diana Vinturici, Tel. +40 253335045, In atentia: Gheorghe Iriza, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Uleiuri, lubrifianti si agenti lubrifianti??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S. Complexul Energetic Oltenia S.A. -Sucursala Electrocentrale Turceni str. Uzinei nr.1, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de , ,Uleiuri, lubrifianti si agenti lubrifianti??cod CPV 09211000-1, necesare pentru efectuarea operatiilor de lubrifiere ( completarea si/sau schimbul de lubrifiant ) a echipamentelor energetice ( ventile de reglaj TA, pompe, compresoare, reductoare, cuple hidraulice, motoare, transformatoare, mijloace de transport auto, etc ) care functioneaza in instalatiile tehnologice de producere a energiei electrice in cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211000-1 - Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 680RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1912
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 376 Denumirea: Uleiuri, lubrifianti si agenti lubrifianti
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETCO S.R.L.
Adresa postala: str. Salviei, nr.7 , bl.39, sc. A, Ap 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500393, Romania, Tel. 0728288290;0268417714, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0268417714;411102
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56550.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 376 Denumirea: Uleiuri, lubrifianti si agenti lubrifianti
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETCO S.R.L.
Adresa postala: str. Salviei, nr.7 , bl.39, sc. A, Ap 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500393, Romania, Tel. 0728288290;0268417714, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0268417714;411102
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11008.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 379 Denumirea: Uleiuri, lubrifianti si agenti lubrifianti
V.1) Data atribuirii contractului 10.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARESE S.A.
Adresa postala: Str.Victoriei bloc 26 parter, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210166, Romania, Tel. +40 0253238668, Email: [email protected], Fax: +40 0253238668
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, preturi egale, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Uzinei, nr.1, Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer