Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Upgradarea si optimizarea retelei de date - partea de Backbone


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.378.355 EUR

Castigatorul Licitatiei: OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 114308/03.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala:  Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041303, Romania, Punct(e) de contact:  LIGIA MIHAIU, Tel. 031 500 3029, Email:  [email protected], Fax:  031 500 3666, Adresa internet (URL):  www.radiocom.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
Altele: Radiocomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Upgradarea si optimizarea retelei de date - partea de Backbone
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: In aplasamentele autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de produse, prestare servicii, servicii conexe si servicii de training pentru upgradarea si optimizarea retelei de date - parte Backbone.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32413100-2 - Rutere de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 378, 354.8EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 301/5816 Denumirea: Upgradarea si optimizarea retelei de date - parte Backbone
V.1) Data atribuirii contractului 7/27/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala:  STR.I.G. DUCA NR.36, Localitatea:  Otopeni, Cod postal:  075100, Romania, Tel. 021/3033100, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  021/3033164, Adresa internet (URL):  www.omnilogic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11500000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12378354.80 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 52, 388, 911.02 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 1785802.80
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Se subcontracteaza partea de inchiriere fibra optica dark pana la 31.05.2015
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea totala a contractului de 12.378.354, 80 Euro este formata din: valoarea produselor si serviciilor de 9.792.354, 80 euro + costurile creditarii 2.586.000 Euro.Cursul folosit la transformarea Euro in Lei pentru valoarea totala a achizitiei este de 1 Euro = 4, 2323 lei, curs publicat de BNR pentru data de 27.07.2011.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bd. Unirii 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600, Email:  [email protected], Fax:  0214083700, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala:  Sis. Oltenitei 103, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041303, Romania, Tel. 031 500 3063, Email:  [email protected], Fax:  031 500 3666, Adresa internet (URL):  www.radiocom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2011 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer