Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale,prin realizarea unei instalatii si incadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timisoara ( Proiectare,executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
59.498.500 EUR

Castigatorul Licitatiei: ROMELECTRO SA Bucuresti (lider asociatie) asociat cu BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH Bielefield Germania
Anunt de atribuire numarul 139877/08.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144157
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.ATIMISOARA
Adresa postala: CALEA SAGULUI NR.201, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300517, Romania, Punct(e) de contact: SAMUILA IOAN, Tel. +40 256434614, Email: [email protected], Fax: +40 256431616, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale, prin realizarea unei instalatii si incadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timisoara ( Proiectare, executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Str.Calea Sagului nr.201 , Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare, executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor pentru valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nrCS/001 ? 012.IRE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251220-9 - Lucrari de constructii de centrale de cogenerare (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
59, 498, 500.73EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S208-342795din27.10.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S116-192472din20.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 001 Denumirea: Valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale, prin realizarea
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMELECTRO SA Bucuresti (lider asociatie) asociat cu BAUMGARTE BOILER SYSTEMS GmbH Bielefield Germania
Adresa postala: B-dul Lacul Tei nr 1-3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031922, Romania, Tel. +40 212004307/305, Email: [email protected], Fax: +40 212004375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59850000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59498500.73 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 264, 928, 974.2 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi punctaj total, contractul va fi atribuit ofertantului care pentru factorul de evaluare eficienta energetica calculata conform, ,Directivei deseurilor? are cea buna eficienta si a primit 40 puncte -Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi punctaj total si acelasi punctaj pentru factorul de evaluare eficienta energetica calculata conform , ,Directivei deseurilor?, contractul va fi atribuit ofertantului a carei a propunere financiara are pretul cel mai scazut. -Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3de 24 luni cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilorla care se adauga perioada de garantie a lucrarii de la data punerii in functiune , acordata de ofertantul declarat castigator(luni)Ofertele depuse la alta adresa/depuse dupa data /ora limita limita de depunere sunt declarate intarziate si vor fi respinse. ?Modalitatea de comunicare: fax (+40 256 499 499) sau posta SC International Recycling Energy S.A str.Oituz nr.3/A Timisoara - prin sistem informatic SEAP, ptr. clarificari sau eventuale modificari in legatura cu documentatia de atribuire -Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuielile si riscul, datele necesare pentru elaborarea ofertei.Vizitarea amplasamentului se poate face incepinddin a doua saptamana dupa publicarea anuntului de participare pina cu 15 zile inainte de termenul limita de primire a ofertelor, intre orele 10 -14. Operatori economici vor instiinta prin fax (+40 256 499 499), cu minim 2 zile inainte, Auoritatea Contractanta cu privire la intentia de a vizita amplasamentul.Persoana de contact ing.Matei Aurel
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TIMIS
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr 2, Localitatea: Timsoara, Cod postal: 305300, Romania, Tel. +40 256498044, Fax: +40 256200040, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC International Recycling Energy S.A - Director General ing.Matei Aurel
Adresa postala: str.Oituz nr.3/A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300086, Romania, Fax: +40 0256499499
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer