Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Valorificarea potentialului hidraulic al raurilor interioare prin scheme de amenajare hidroenergetica in bazin propriu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
168.864 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 71804/05.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Sucursala HidrocentraleBistrita-Piatra NeamtStr. Lt. Draghiescu, nr. 13, Piatra Neamt, jud Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0233-207141, Email: [email protected], Fax: 0233-207130
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Valorificarea potentialului hidraulic al raurilor interioare prin scheme de amenajare hidroenergetica in bazin propriu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sectorul Sunatori-Crucea rau Bistrita;AHE rau Siret-CHE Varfu Campului
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valorificarea potentialului hidraulic al raurilor interioare prin scheme de amenajare hidroenergetica in bazin propriu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
168, 864RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contractul vizeaza exclusiv cercetarea, experimentarea, studiu sau dezvoltarea in conditiile mentionate in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 78 Denumirea: Valorificarea potentialului hidraulic al raurilor interioare AHE rau Siret.Varful Campului
V.1) Data atribuirii contractului 9/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A.
Adresa postala: Str. Vasile Lascar nr.5-7, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020491, Romania, Tel.021-30.76.160, Email: [email protected], Fax: 021.312.09.25, Adresa internet (URL): www.isph.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84432.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 79 Denumirea: Valorificarea potentialului hidraulic al raurilor interioare AHE rau Bistrita sect.Sunatori-Crucea
V.1) Data atribuirii contractului 9/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A.
Adresa postala: Str. Vasile Lascar nr.5-7, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020491, Romania, Tel.021-30.76.160, Email: [email protected], Fax: 021.312.09.25, Adresa internet (URL): www.isph.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84432.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2009 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer