Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vane, robineti si supape de siguranta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
682.211 RON

Castigatorul Licitatiei: EUDIS S.A.
Anunt de atribuire numarul 137939/16.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130780
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: CUCU IOAN, Tel. +40 0256308336, Email: [email protected], Fax: +40 0256430631, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Vane, robineti si supape de siguranta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, Calea Sagului, nr.201
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele vor fi utilizate in cadrul lucrarilor de reparatii , intretinere si modernizare ale instalatiilorCOLTERM
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131200-8 - Vane definite dupa tipul de fabricatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
682, 211RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 01/603 Denumirea: RSP, RIV, cu piston, vane cu disc rotativ, robineti fluture cu actionare electrica
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUDIS S.A.
Adresa postala: Str. Principala, nr.376/E, Localitatea: Criseni, Cod postal: 457105, Romania, Tel. +40 0260610372, Email: [email protected], Fax: +40 0260661770
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 211705.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 01/604 Denumirea: Robineti cu sfera, supape de siguranta, valve sens cu disc si arc si dublu batante, vane fluture cu
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUDIS S.A.
Adresa postala: Str. Principala, nr.376/E, Localitatea: Criseni, Cod postal: 457105, Romania, Tel. +40 0260610372, Email: [email protected], Fax: +40 0260661770
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 470415.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu primii trei clasati dintre operatorii economici ale caror oferte sunt declarate admisibile, cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 169 alin. (2) din O.U.G. 34/2006.Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire se constata ca sunt oferte cu acelasi pret clasate pe locurile 1-3 autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii ale caror oferte au acelasi pret si sunt clasate pe locurile 2 sau 3 vor reoferta fara sa depaseasca oferta clasata pe locul anterior.In termen de 3 zile de la finalizarea licitatiei electronice, operatorii economici declarati castigatori au obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, Formularul de oferta nr. 11 (11a pentru LOTI, respectiv 11b pentru LOT II) in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.Atunci cand decide sa achizitioneze produsele care fac obiectul acordului cadru, autoritatea contractanta va transmite o solicitare scrisa ofertantului clasat pe primul loc, semnatar al acordului cadru, in vederea incheierii unui contract subsecvent, livrarea produselor urmand sa se faca in termenele stabilite in oferta.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu raspunde la solicitarea autoritatii contractante, intr-untermen stabilit prin solicitare, sau nu are capacitatea de a furniza produsele solicitate, autoritatea contractanta va transmite o solicitare ofertantului clasat pe locul doi.Daca si ofertantul clasat pe locul doi se afla in situatia mai sus mentionata, autoritatea contractanta va transmite solicitarea ofertantului clasat pe locul 3.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timisoara
Adresa postala: Str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel. +40 256308320
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2012 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer