Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificare a instalatiilor de prize de pamant, a circuitelor electrice de alimentare cu energie electrica, precum si eliberarea buletinelor de masuratori PRAM.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
210.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 36665/23.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22322
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMINA S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Punct(e) de contact: GHERVASUC LILIANA, Tel.021.336.34.40/215, Email: [email protected], Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Verificare a instalatiilor de prize de pamant, a circuitelor electrice de alimentare cu energie electrica, precum si eliberarea buletinelor de masuratori PRAM.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: Sediile agentiilor Companiei Nationale "Loteria Romana" SA din intreaga tara.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de verificare a instalatiilor de prize de pamant, a circuitelor electrice de alimentare cu energie electrica, precum si eliberarea buletinelor de masuratori PRAM.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231400-1 - Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
210, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
107/18.10.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 95AP Denumirea: Prestarea de servicii de verificare a instalatiilor de prize de pamant
V.1) Data atribuirii contractului 12/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L.
Adresa postala: Str.Vitejilor nr.6, bl A6, sc.11, tr.2, parter, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700410, Romania, Fax: 0232231088
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Adresa postala: Splaiul Independentei Nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Fax: 021/3195183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contenstatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la comunicare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achzitii - Compania Nationala Loteria Romana SA
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea Nr.20 Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Tel.021/406.7700, Email: [email protected], Fax: Fax: 021/406.7782, Adresa internet (URL): www.loto.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2008 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer