Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - VERIFICARE PROIECTE TEHNICE REABILITARI DRUMURI AUTO FORESTIERE


Anunt de participare numarul 7797/28.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: SUCEAVA Bdul 1 Mai nr6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720262, Romania, Punct(e) de contact: Birou Investitii, Tel.0230217685, In atentia: Ing.Prigoreanu Dan, Email: [email protected], Fax: 0230521783
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: SUCEAVA Bdul 1 Mai nr6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720262, Romania, Punct(e) de contact: Birou Investitii, Tel.0230217685, In atentia: Ing.Prigoreanu Dan, Email: [email protected], Fax: 0230521783
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: SUCEAVA Bdul 1 Mai nr6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720262, Romania, Punct(e) de contact: Birou Investitii, Tel.0230217685, In atentia: Ing.Prigoreanu Dan, Email: [email protected], Fax: 0230521783
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
VERIFICARE PROIECTE TEHNICE REABILITARI DRUMURI AUTO FORESTIERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: SEDIUL DIRECTIEI SILVICE SUCEAVA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificarea proiectelor tehnice pentru reabilitarea drumurilor auto forestiere de catre specialisti verificatori de proiecte atestati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74843000-0 - Servicii de asistenta de proiectare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
verificarea unui numar de 14 proiecte tehnice pentru reabilitarea de drumuri auto forestiere
Valoarea estimata fara TVA: 16, 971RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 14.05.2007 pana la 16.07.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetare si extrabugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, certificate constatatoare emise de DGFP, Primaria locala, Oficiul registrului comertului, declaratie privind neincadrarea in art.181, CUI, certificate de atestare tehnico-profesionala, legitimatie verificator proiecte vizata la zi
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
nu se solicita
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
experienta similara-minim trei contracte incheiate in ultimii trei ani, de servicii similare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata prestatiei
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2007 12:00
Locul: SUCEAVA DIRECTIA SILVICA SUCEAVA BDUL 1 MAI NR 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentant al firmelor participante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL SUCEAVA
Adresa postala: SUCEAVA Str.STEFAN CEL MARE nr.62, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 730344, Romania, Tel.0230216321, Email: [email protected], Fax: 0230524022
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consilul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: BUCURESTI Str.STAVROPOLEOS Nr.6 sect.3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Adresa postala: SUCEAVA Bdul 1Mai nr 6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720262, Romania, Tel.0230217685, Email: [email protected], Fax: 0230521783
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2007 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer