Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificare rotori joasa,medie si inalta preiune de la furnitura turbinei blocului 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
459.600 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL TURBO S.A.
Anunt de atribuire numarul 146533/19.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141955
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: Vulcan, Str. Paroseni, Nr. 20, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336520, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Verificare rotori joasa, medie si inalta preiune de la furnitura turbinei blocului 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: S. Complexul Energetic Hunedoara SA
Str.Timisoara nr.2Petrosani
Sucursala Electrocentrale Deva
str. Santierului nr 1 Mintia com.Vetel
jud. Hunedoara, Romania
cod postal337532
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificare rotori joasa, medie si inalta preiune de la furnitura turbinei blocului 4
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
459, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: APS 2237 Denumirea: Verificare rotori joasa, medie si inalta presiune de lafurnitura turbinei bloc 4
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL TURBO S.A.
Adresa postala: soseaua BERCENI , nr 104 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041919, Romania, Tel. 0213003023; 3193987, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0213002023, Adresa internet (URL): www.generalturbo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 459600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Vor fi preselectati toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic S. Complexul Energetic Hunedoara SA Sucursala Electrocentrale Deva
Adresa postala: str. Santierului, nr. 1, Localitatea: MIntia, Cod postal: 337532, Romania, Tel. +40 254236407
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer