Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Verificarea, intretinerea curenta si repararea liniilor feroviare industriale ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
555.306 RON

Castigatorul Licitatiei: CON METAL CF S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145962/20.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143029
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Agripina Tircavu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Verificarea, intretinerea curenta si repararea liniilor feroviare industriale ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: punctele de lucru ale autoritatii contractante, prezentate in Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii de verificare, intretinere curentasi reparare a liniilor feroviare industriale ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
555, 305.97RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S-CA 411 Denumirea: Verificarea, intretinerea curenta si repararea liniilor feroviare industriale ale S.C. CONPET S.A
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CON METAL CF S.R.L.
Adresa postala: Str. Soldat Stelian Mihale, Nr. 13, Bl. PM93, Ap.2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032372, Romania, Tel. 0744655302, Email: [email protected], Fax: 0213450972, Adresa internet (URL): www.con-metal-cf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 555305.97 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In urma rundei de licitatie electronica doua dintre oferte au avut acelasi pret (S.C.EUROPAN PROD S.A. si S.C.CON METAL CF S.R.L.). Conform precizarilor punctului IV.4.2.- Modul de prezentare a propunerii financiare, a fost solictata celor doua firme o noua oferta in plic inchis. Cel mai mic pret ofertat in plic inchis a fost cel transmis de S.C.CON METAL CF S.R.L.- 555.305.97 lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Piata Victoriei nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100001, Romania, Tel. +40 244511110, Fax: +40 244529107, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Avizare al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer