Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificarea, repararea, reconditionarea materialului tubular, echipamentelor de lucru, reparatii scule, piese, accesorii ? 31 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.145.939 RON

Castigatorul Licitatiei: ALLSTAR PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132685/28.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123959
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Cindea Claudia, Tel. +40 0269805135, In atentia: Serviciului Contracte, Email: [email protected], Fax: +40 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Verificarea, repararea, reconditionarea materialului tubular, echipamentelor de lucru, reparatii scule, piese, accesorii? 31loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza serviciile mai sus mentionate necesare pentru verificarea, reconditionarea, repararea unor repere ale echipamentelor de lucru si material tubular, reparatii de scule, piese, accesorii in sistem de urgenta, pentru rezolvarea unor situatii operative aparute in activitatea de interventii la sonde.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50500000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 145, 938.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S6-009252din11.01.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32, 33, 34, 35, 36, 37 Denumirea: Verif, rep, recond materialului tubular, echipde lucru, rep scule, piese, accesorii - 31 loturi
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALLSTAR PROD S.R.L.
Adresa postala: STR. 8 MARTIE, NR. 36/A, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540462, Romania, Tel. 0265252526, Email: [email protected], Fax: 0265252526
S.C. BAT TARGOVISTE S.A.
Adresa postala: Aleea Sinaia nr. 31, Localitatea: Comuna Aninoasa, Cod postal: 137005, Romania, Tel. 0245/611119, Fax: 0245611390
CONFIND S.R.L.
Adresa postala: Str. Progresului, nr. 2, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244333160, Email: [email protected], Fax: 0244374719, Adresa internet (URL): www.confind.ro
S.C. GRUP PETROMECANIC S.R.L.,
Adresa postala: str. Atelierelor nr. 10, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Tel. 0234/362033, Fax: 0234362033
PETAL S.A.
Adresa postala: STR. A.I.CUZA, NR.99, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. 0744583893, Email: [email protected], Fax: 0235481342, Adresa internet (URL): www.petal.ro
TUBEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Industriilor, nr.2C, bloc tronson1, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032891, Romania, Tel. 0212094755, 0265.761703, Email: [email protected], Fax: 0212094756, Adresa internet (URL): www.tubex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3464910.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 240940.50/3145938.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
-31
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acord cadru nr. 32/02.04.2012 incheiat cu S.C. ALLSTAR PROD S.R.L. avand ca si obiect ?Reparatii SCULE DE FORAJ ? EXTRACTIE, Reparat si vopsitsubansamble instalatii de interventie pentru industria de petrol si gaze? cu o valoare maxima de 305, 216.00 lei pentru lotul 6, lotul 8, lotul 9, lotul 11, lotul 14 , lotul 15, lotul 16, lotul 17, lotul 20, lotul 21, lotul 23, lotul 24, lotul 25 si lotul 29. Valoare maxima estimata 427, 335.00 lei.Acord cadru nr. 33/02.04.2012 incheiat cu S.C. BAT TARGOVISTE S.A.avand ca si obiect ?Reparatii Elevatoare si Freze? cu o valoare maxima de 84.600, 00 lei pentru lotul 5 si lotul 7. Valoare maxima estimata 124, 740.00 lei.Acord cadru nr. 34/02.04.2012 incheiat cu S.C. CONFIND S.R.L.avand ca si obiect ?Reparatii Grup conic reversorpentru instalatie de interventie de 28-30 t? cu o valoare maxima de 13.120, 00 lei pentru lotul 22. Valoare maxima estimata 14.400.00 leiAcord cadru nr. 35/02.04.2012 incheiat cu S.C. GRUP PETROMECANIC S.R.L. avand ca si obiect ?Reparatii SCULE DE FORAJ ? EXTRACTIE si Reparatii subansamble instalatii de interventie pentru industria de petrol si gaze? cu o valoare maxima de 149.775, 00 lei pentru loturile 4, 10, 12, 13, 30, 31. Valoare maxima estimata 242.775, 00 lei.Acord cadru nr. 36/02.04.2012 incheiat cu S.C. PETAL S.A. avand ca si obiect ?Reparatii subansamble utilaje pentru industria de petrol si gaze? cu o valoare maxima de 129.285, 50 lei pentru loturile 26, 27 si 28. Valoare maxima estimata 186, 300.00 lei.Acord cadru nr. 37/02.04.2012 incheiat cu S.C. TUBEX S.R.L. avand ca si obiect ?Verificare, Testare, Remediere, Clasificare Prajini de foraj si Reparatii Sisteme macara si geamblac pentru instalatii? cu o valoare maxima de 2.463.960 lei pentru loturile 1, 2, 3, 18 si 19. Valoare maxima estimata2, 469, 360.00 lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: Str. Bulevardul Victoriei nr. 11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 551024, Romania, Tel. +40 0269217724, Email: [email protected], Fax: +40 0269217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SIRCOSS
Adresa postala: Soseaua Sibiulu nr 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 0269805135, Email: [email protected], Fax: +40 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2012 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer