Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Verificarea, repararea, reconditionarea materialului tubular, echipamentelor de lucru, reparatii scule, piese, accesorii ? 17 loturi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.899.683 RON

Castigatorul Licitatiei: TUBEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144254/27.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140385
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel. +40 269805131, In atentia: d-nei Hajnalka CRISAN, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Verificarea, repararea, reconditionarea materialului tubular, echipamentelor de lucru, reparatii scule, piese, accesorii? 17 loturi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La locatia indicata de catre achizitor in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Verificarea, repararea, reconditionarea materialului tubular, echipamentelor de lucru, reparatii scule, piese, accesorii? 17 loturi?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 899, 683RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S113-193694din13.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2099 Denumirea: ?? Verificat, testat, remediat si clasificat prajini de foraj 2 3/8, 27/8, 4 1/8, burlan de imbracar
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUBEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Industriilor, nr.2C, bloc tronson1, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032891, Romania, Tel. 0212094755, 0265.761703, Email: [email protected], Fax: 0212094756, Adresa internet (URL): www.tubex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1997152.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1996200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 13, 15
Contract nr: 2098 Denumirea: ?Reparatii elevatori si coliere de siguranta ?
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRUP PETROMECANIC SRL
Adresa postala: STR. ATELIERELOR, NR. 10, MUN. MOINESTI, JUD. BACAU, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 6005400, Romania, Tel. +40 234362033, Email: [email protected], Fax: +40 234362033, Adresa internet (URL): www.gruppetromecanic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 105083.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81117.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 9
Contract nr: 2101 Denumirea: ?? Reparatii broasca cu pene, ventil siguranta si servicii de protectie anticoroziva utilaje si suba
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALLSTAR PROD S.R.L.
Adresa postala: STR. 8 MARTIE, NR. 36/A, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540462, Romania, Tel. 0265252526, Email: [email protected], Fax: 0265252526
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 823450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 769936.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 10, 17
Contract nr: 2012 Denumirea: ?? Reparatii, probe de presiune si etanseitate, inscriptionare si emiterebuletine de incercari pen
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PETAL S.A.
Adresa postala: STR. A.I.CUZA, NR.99, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. 0744583893, Email: [email protected], Fax: 0235481342, Adresa internet (URL): www.petal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 77087.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52430.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14, 16
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Elementele ofertei care fac obiectul reofertarii: pretul maxim al acordului cadru, pentru fiecare lot ofertat, fara TVA. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); Licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in sistem ca adresa de contact. Durata unei runde: 1 (una) zi, respectiv 24 ore; In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea departajarii ofertelor.In conformitate cu art. 11, alin. (4) si (5) din H.G. 925/2006, modificat si completat de pct.7 si 8 din H.G. 834/27.07.2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de dreptul acesta ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Se va completa Formularul 11 - Declaratie pe propria raspundere, insotita de Anexa. Se va prezenta modelul de acord cadru si contract subsecvent de prestari servicii, completat cu datele de identificare ale ofertantului, vizat de catre reprezentantii legali ai acestuia pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale obligatorii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Biroul Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 0269805156, Email: [email protected], Fax: +40 0269830283
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer