Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificari/etalonari tip LN1 pentru mijloacele de masurare din domeniul MASE - servicii suplimentare la contractul 11/2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.661 RON

Castigatorul Licitatiei: DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA BUCURESTI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 52443/09.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA RADULESCU, Tel.0214079973, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213166574, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Verificari/etalonari tip LN1 pentru mijloacele de masurare din domeniul MASE - servicii suplimentare la contractul 11/2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CET Sud, CET Vest, CET Grozavesti, CET Titan, CET Progresu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificari/etalonari tip LN1 pentru mijloacele de masurare din domeniul MASE - servicii suplimentare la contractul 11/2008 - detalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50410000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 660.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: AA1/11/2008 Denumirea: Verificari/etalonari tip LN1 pentru mijloacele de masurare din domeniul MASE - servicii suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 12/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA BUCURESTI
Adresa postala: STR.CORNELIA NR.4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 040181, Romania, Tel.3360003, Fax: 3360010
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1660.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050081, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 305, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 060041, Romania, Tel.0212751386, Fax: 0212751405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2009 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer