Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificat, reparat si incarcat stingatoare - EMC Rovinari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.675 RON

Castigatorul Licitatiei: BRESCIA PROD COM SRL
Anunt de atribuire numarul 139581/22.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130953
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: EMC Rovinari, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Verificat, reparat si incarcat stingatoare - EMC Rovinari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediulprestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Verificat, reparat si incarcat stingatoare? cod CPV 50413200, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarciniNr. 14396/14.09.2012.Serviciul de verificat, reparat si incarcat stingatoare este necesar a fi prestat pentru a asigura dotarea- conform normelor de dotare PSI a fiecarui loc de munca.In activitatea de exploatare a lignitului sunt locuri de munca unde exista frecvent riscul izbucnirii de incendii - frecari si incalziri ale organelor mecanice aflate in miscare, multe cabluri electrice la care pot apare imbinari defectuoase, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 675RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41/DMRO Denumirea: Verificat, reparat si incarcat stingatoare - EMC Rovinari
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRESCIA PROD COM SRL
Adresa postala: Com Danesti, sat Botorogi, nr 62, jud Gorj, Localitatea: Danesti, Cod postal: 217202, Romania, Tel. +40 762918208, Email: [email protected], Fax: +40 353561116
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8675.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art.11, alin. 4, cu respectarea alin .5 din HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei.Ofertantul poate sa depuna o declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul sau legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).In conformitate cu art. 189 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Daca oferta este depusa de un grup deagenti economici asociati, pentru abeneficia deprevederile Legii 346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerii financiare, in plic inchis, pana la departajare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul GorjSectiunea comerciala
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu 34, jud.Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie - EMC Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului , nr. 25 B, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556, Fax: +40 0253372527
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2012 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer