Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - VJ ? CL07 Zonarea sistemelor de alimentare cu apa din Valea Jiului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.428.916 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC Rom Adria Prest Construct SRL si SC Termogaz Company SA
Anunt de atribuire numarul 134957/13.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129573
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apa Serv Valea Jiului S.A.
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Punct(e) de contact: Zbora Claudiu, Tel. +40 254543144, Email: [email protected], Fax: +40 254546672, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
VJ ? CL07 Zonarea sistemelor de alimentare cu apa din Valea Jiului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Localitatea Petrosani, Judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Zonarea sistemelor de alimentare cu apa din Valea Jiului consta in achizitionarea si implementarea in sistemele de alimentare cu apa a unor serii de camine echipate cu vane de reducre a presiunii si sisteme de transmisie la distanta a datelor hidraulice. Prin introducerea acestor vane de reglare a presiunii se urmareste delimitarea unor zone de presiune in sistemele de alimentare cu apa. Rolul acestor zone de presiune este de a reduce optim presiunea in sistemele de alimentare cu apa, stiut fiind faptul ca pierderile de apa din retele depind in mod direct de presiunea apei.O alta componenta principala in acest proiect este introducerea in retea a unor camine cu debitmetre in punctele importante din punct de vedere al debitelor vehiculate si al detectarii zonelor cu probleme in ceea ce priveste pierderile de apa.O alta componenta principala in acest proiect este introducerea in retea a unor camine cu debitmetre in punctele importante din punct de vedere al debitelor vehiculate si al detectarii zonelor cu probleme in ceea ce priveste pierderile de apa.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
42961200-2-Sisteme Scada sau sisteme echivalente (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45332200-5-Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 428, 915.79RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S82-135038din27.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 132/C Denumirea: VJ CL07 Zonarea sistemelor de alimentare cu apa din Valea Jiului
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC Rom Adria Prest Construct SRL si SC Termogaz Company SA
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, 8A, Judet Hunedoara, Localitatea: Hateg, Cod postal: 335500, Romania, Tel. +40 254777357, Fax: +40 254777357
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4428915.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1- Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
Durata contractului: 24 luni, din care 12 luni perioada de notificare a defectelor.Vizitarea amplasamentului este permisa pana la data limita de depunere ofertelor cu conditia informarii prealabile a Autoritatii Contractante cu cel putin 48 de ore. Vizitarea amplasamentului la o data ulterioara datei limita de solicitare a clarificarilor nu da dreptul operatorilor economici sa solicite decalarea termenului de depunere a ofertei.Ofertantul este pe deplin raspunzator la intocmirea ofertei sale de luarea in calcul a tuturor datelor ce se pot obtine la vizita in teren.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Tel. +40 254543144, Fax: +40 254546672
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2012 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer