Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - VJ-CL03 Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitatile Lupeni, Vulcan si Aninoasa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.233.537 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC Moni Impex SRL&SC Rom Adria Prest Construct SRL &Stulz PlanaquaGNBH&SC Hydro Carpati SRL
Anunt de atribuire numarul 130749/23.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121852
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apa Serv Valea Jiului S.A.
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Punct(e) de contact: Claudiu Zbora, Tel. +40 254543144, Email: [email protected], Fax: +40 254546672, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
VJ-CL03 Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitatile Lupeni, Vulcan si Aninoasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Petrila, Vulcan, Lupeni, Aninoasa
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitatile Lupeni, Vulcan si Aninoasa
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 233, 536.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S184-301567din24.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4/C Denumirea: VJ-CL03Reab. St. de Trat. a apei Jiet si sistem. de clor.pentru loc. Lupeni, Vulcan, Aninoas
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC Moni Impex SRL&SC Rom Adria Prest Construct SRL &Stulz PlanaquaGNBH&SC Hydro Carpati SRL
Adresa postala: STR. Nicolae Titulescu;nr. 21;, Localitatea: Hateg, Cod postal: 332041, Romania, Tel. 0254/777410
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9233536.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV VALEA JIULUI SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str Cuza Voda nr. 23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Tel. +40 254543144, Email: [email protected], Fax: +40 254546672
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2012 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer