Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - VL-CL4- CONSTRUIRE STATII DE EPURARE APE UZATE NOI IN CALIMANESTI SI OLANESTI.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.390.738 RON

Castigatorul Licitatiei: COMINCO OLTENIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 136565/12.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132583
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAVIL SA VALCEA
Adresa postala: strada Carol I nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240539, Romania, Punct(e) de contact: achizitii publice, Tel. +40 250739580, In atentia: Anca Jidoveanu, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
VL-CL4- CONSTRUIRE STATII DE EPURARE APE UZATE NOI IN CALIMANESTI SI OLANESTI.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: SEAU Calimanesti: oras Calimanesti, in apropierea Raului Olt.
SEAU OLANESTI : oras Baile Olanesti, in apropiere de raul Olanesti
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Proiectare tehnica cuprinzand: studii de teren, expertize tehnice, documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor, acordurilor legale, autorizatiilor de demolare/construire, proiect tehnic, detalii de executie, desene conforme cu executia si-Executia lucrarilor aferente unor noi statii de epurarea a apelor uzate (SEAU) in orasele Calimanesti si Olanesti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 390, 738.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S114-189257din16.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CCI2009RO161PR011-CL4-LOT1 Denumirea: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE APE UZATE NOUA IN CALIMANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 21.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMINCO OLTENIA S.A.
Adresa postala: Rm.Valcea, str.Calea lui Traian, nr.172, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240273, Romania, Tel. +40 0250719066, Email: [email protected], Fax: +40 0250719066
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16964216.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16121979.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: CCI2009RO161PR011-CL4-LOT2 Denumirea: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE APE UZATE NOUA IN OLANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 21.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANEX CONSULT S.R.L.
Adresa postala: Bd. Garii Obor nr. 8B, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021747, Romania, Tel. 0212527324, Email: [email protected], Fax: 0212525350, Adresa internet (URL): www.danex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13402787.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13268758.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 -"Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata, in judetul Valcea"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Valcea
Adresa postala: Scuarul Revolutiei, nr. 1, Localitatea: Ramnicu valcea, Cod postal: 240175, Romania, Tel. +40 250739120, Email: [email protected], Fax: +40 250732207 / +40 250732768
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv. Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Carol I nr. 3-5, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240539, Romania, Tel. +040 250739580, Email: [email protected], Fax: +040 250739580, Adresa internet (URL): www.apavil.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2013 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer