Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Vopsele si diluant


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
44.279 RON

Castigatorul Licitatiei: SWARCO VICAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 104063/19.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 89689
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr.1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea si Adriana Cioroianu, Tel. 0351403282, Email:  [email protected], Fax:  0351403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii feroviare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Vopsele si diluant
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea produselor se va face in termen de 30 zile de la data semnarii contractului de catre furnizor, la depozitul achizitorului din Craiova.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce fac obiectul achizitiei constau in vopsele email alchidic lucios, grund, vopsea lavabila si diluant, necesare pentru vopsirea suprafetelor metalice, respectiv a indicatoarelor de semnalizare feroviara, a semnalelor de circulatie si a barierelor de la trecerile de nivel cu calea ferata cat si a suprafetelor din beton, respectiv a bordurilor de la peroanele statiilor CF si a incaperilor districtelor L, CT si cabinelor din statii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44812100-6 - Emailuri si smalturi (Rev.2)
44111400-5-Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)
44832200-3-Diluanti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44, 279.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
52/6/609/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 629 Denumirea: Furnizare produse"vopsea email, grund, diluant si vopsea lavabila"
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SWARCO VICAS S.A.
Adresa postala:  SOS.GAESTI, NR.8, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130087, Romania, Tel. 0245/615080, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0245/213796
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52374.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44279.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Fisa de date a achizitiei, formularele, modelul de contract si Caietul de sarcini sunt atasate prezentului anunt de participare. Clarificari se pot obtine la sediul Sucursalei Regionale CF Craiova, B-dul Decebal, nr. 1, Birou Achizitii Publice, cam. 204, tel. 0351/403282Este obligatorie prezentarea de mostre cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora limita pentru depunerea ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  B-dul Nicolae Titulescu Nr.14, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200134, Romania, Tel. 0251/415601, Fax:  0251/415601
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Craiova
Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Tel. 0351403282, Fax:  0351403282
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2010 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer