Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Weldolet pentru implementare EC 1566


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.795 RON

Castigatorul Licitatiei: Laker Energy Products Ltd
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144258/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 - prin sucursala CNE Cernavoda, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Sucursala CNE Cernavoda, Tel. +4 0212038281, In atentia: Daniel Mircea, Pavilion 0, etaj 1, biroul E114, Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Weldolet pentru implementare EC 1566
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Weldolet pentru implementare EC 1566
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163230-1 - Racorduri pentru tevi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 794.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PA 26922-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 132 Denumirea: Weldolet pentru implementare EC 1566
V.1) Data atribuirii contractului 31.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Laker Energy Products Ltd
Adresa postala: 3435 Landmark Road, Ontario, Localitatea: Burlington, Cod postal: L7M 1T4, Canada, Tel. (905) 332-3231, Email: [email protected], Fax: (905)332-7151, Adresa internet (URL): http: //www.lakerenergy.com/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6668.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6794.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pretul contractului in moneda sa este 2.140 CAD (EXW Burlington, Ontario, Canada).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a-IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083781, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/3/SitePages/contact.aspx
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica SA - Departamentul Achizitii
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Email: [email protected], Fax: +40 212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer